Ostale storitve

Jedilniki/Članki/Bariatrični pacienti

Izdelava Jedilnikov

Pri individualnem prehranskem svetovanju se posvetimo vsakemu posamezniku posebej. Pri individualnem svetovanju, je najprej potrebno opredeliti posameznikov dosedanji življenjski slog. Pri tem analiziramo dosedanje prehranske navade, s pomočjo t.i. prehranskega dnevnika, v katerega posameznik zapisuje svoje obroke in s vprašalnikom o pogostosti uživanja živil.

Na podlagi teh ugotovitev, antropometričnih meritev (višina, teža, odstotek telesne maščobe) in izračunov bazalnega metabolizma ter celodnevne energijske porabe, skupaj določimo cilj, ki ga posameznik želi doseči. Pomembno je, da so cilji, ki jih oblikujemo jasno definirani, dosegljivi, realni in časovno merljivi. Nadalje bomo na individualnem prehranskem svetovanju določili strategije, ki bodo posamezniku omogočile dosego cilja prav tako pa bomo oblikovali tedenski jedilnik.

Pisanje člankov

Za revijo Rina in ABC Zdravja sem napisala nekaj zanimivih člankov o zdravem prehranjevanju, v reviji Rina, pa je nekaj časa izhajala tudi moja kolumna. Ker so članki zanimivi in vredni prebiranja, si jih lahko preberete na mojem blogu.

V kolikor iščete nekoga pisanje kvalitetnih in strokovnih člankov, vezanih na zdravo ali nezdravo  prehranjevanje, sem vam z veseljem na voljo.

Prehransko vodenje bariatričnih pacientov

Debelost je dandanes novodobna epidemija in kot učinkovita rešitev morbidne debelosti so se izkazali bariatrični posegi.  Bariatrični posegi so kirurške tehnike, ki posegajo v pacientova prebavila tako, da zmanjšajo volumen želodca ali na kakšen drug način skrajšajo prebavno pot. Njihov namen je, da omejijo vnos hrane, dosežejo hiter občutek sitosti ter posledično povzročijo izgubo odvečne telesne teže. Tem posegom sledijo tudi specifične, fazne in restriktivne diete, zato je pomoč dietetika za tovrstne paciente nujna, tako pred, kot tudi ves čas po bariatričnem posegu.

Pred posegom nudim bariatričnim pacientom prehransko vodenje, oceno in prehransko svetovanje. Ena najpomembnejših nalog dietetika je izobraževanje pacienta o ustrezni prehrani že pred samim posegom. Prav tako je dietetikova naloga sestava predoperativnega jedilnika za morebitno korekcijo primanjkljajev in sestava pooperativnega jedilnika ter motivacija pacienta. Po posegu je ključna neprekinjena, stalna oskrba pacienta, saj le tako lahko hitro in učinkovito preprečimo zaplete, ki po bariatrični operaciji lahko nastanejo. Skupaj s pacientom dietetik oblikuje načrt vzdrževanja telesne teže in nudi pacientu doživljenjsko podporo, mu svetuje in ga motivira. Študije so pokazale, da so pacienti z dolgoročno podporo dietetika uspešnejši, tako pri izgubi, kot pri ohranjanju telesne teže.

Bariatrični posegom in prehranskim smernicam za tovrstne paciente sem posvetila tudi diplomsko delo, zato vam nudim najnovejše in strokovne informacije na tem področju. Več o bariatričnih posegih v Sloveniji si oglejte na sledeči povezavi: http://www.zdravljenje-debelosti.si/.

 

DIPLOMSKA NALOGA: Kliknite na link za ogled moje diplomske naloge.

Imate tudi vi potrebo po individualno
prilagojenem, strokovnem svetovanju?