Ostale storitve

Jedilniki/Članki/Bariatrični pacienti

IZDELAVA JEDILNIKOV

Za podjetja, ustanove, vrtce vam nudim izdelavo jedilnikov po ustreznih nacionalno veljavnih normativih in prehranskih smernicah, skladno z naročnikovimi željami in sprecifičnimi potrebami. Vsak jedilnik vsebuje ustrezno izdelan načrt prehrane, izračunane vrednosti makro, mikro hranil in energijske vrednosti.

 

 

PISANJE ČLANKOV

Za revijo Rina in ABC Zdravja sem napisala nekaj zanimivih člankov o zdravem prehranjevanju, v reviji Rina, pa je nakaj časa izhajala tudi moja kolumna. Ker so članki zanimivi in vredni prebiranja, si jih lahko preberete na mojem blogu.

V kolikor iščete nekoga pisanje kvalitetnih in strokovnih člankov, vezanih na zdravo ali nezdravo  prehranje, sem vam z veseljem na voljo.

 

 

PREHRANSKO VODENJE BARIATRIČNIH PACIENTOV

Debelost je dandanes novodobna epidemija in kot učinkovita rešitev morbidne debelosti so se izkazali bariatrični posegi.  Bariatrični posegi so kirurške tehnike, ki posegajo v pacientova prebavila tako, da zmanjšajo volumen želodca ali na kakšen drug način skrajšajo prebavno pot. Njihov namen je, da omejijo vnos hrane, dosežejo hiter občutek sitosti ter posledično povzročijo izgubo odvečne telesne teže. Tem posegom sledijo tudi specifične, fazne in restriktivne diete, zato je pomoč dietetika za tovrstne paciente nujna, tako pred, kot tudi ves čas po bariatričnem posegu.

Pred posegom nudim bariatričnim pacientom prehransko vodenje, oceno in prehransko svetovanje. Ena najpomembneših nalog dietetika je izobraževanje pacienta o ustrezni prehrani že pred samim posegom. Prav tako je dietetikova naloga sestava predoperativnega jedilnika za morebitno korekcijo primankljajev in sestava pooperativnega jedilnika ter motivacija pacienta. Po posegu je ključna neprekinjena, stalna oskrba pacienta, saj le tako lahko hitro in učinkovito preprečimo zaplete, ki po bariatrični operaciji lahko nastanejo. Skupaj s pacientom dietetik oblikuje načrt vzdrževanja telesne teže in nudi pacientu doživljenjsko podporo, mu svetuje in ga motivira. Študije so pokazale, da so pacienti z dolgoročno podporo dietetika uspešnejši, tako pri izgubi, kot pri ohranjanju telesne teže.

Bariatrični posegom in prehranskim smernicam za tovrstne paciente sem posvetila tudi diplomsko delo, zato vam nudim najnovejše in strokovne informacije na tem področju. Več o bariatričnih posegih v Sloveniji si oglejte na spodnji povezavi:

http://www.zdravljenje-debelosti.si/

Si želiš strokovih, verodostojnih informacij ter celostne obravnave?

Kaj še čakaš?

Rezerviraj svoj termin!