Izobraževanja/Delavnice

Za podjetja, delovne organizacije, društva, športne klube, šole…

Za podjetja in delovne organizacije

V okviru programa Promocija zdravja na delovnem mestu, lahko za vaše podjetje ali delovno organizacijo pripravimo predavanja ali delavnice, kjer na strokoven, a praktičen način vašim zaposlenim podamo napotke kako načrtovati zdravo prehrano in vpeljati bolj zdrave prehranske navade v njihov vsakdan.

Aktivna delovna populacija žal sodi med prehransko ogrožene skupine, saj se po podatkih raziskav polovica odraslih v Sloveniji prehranjuje nezdravo. Navkljub temu, da se nekateri trendi v zvezi s prehranskimi navadami obračajo v pozitivno smer, še vedno zaznavamo prenizek vnos zelenjave, neustrezen ritem prehranjevanja, opuščanja zajtrka, previsok vnos sladkih pijač ipd. In čeprav nas danes obkroža ogromno informacij o zdravem prehranjevanju, je v poplavi teh informacij težko izluščiti tiste, ki jim lahko zaupamo.

Zdravo prehranjevanje vpliva na vsesplošno zdravje zaposlenih, zdravi zaposleni pa tvorijo bolj zadovoljno, storilno ter prijetno delovno okolje in se bolje soočajo s stresnimi delovnimi nalogami. Prav tako zdravo prehranjevanje pozitivno vpliva na raven energije zaposlenih in lahko zmanjša število bolniških odsotnosti iz delovnega mesta.

Glede na naravo vašega dela in strukturo vaših zaposlenih prehranske smernice, praktične napotke in različne teme iz področja prehrane, prilagodimo izključno vaši organizaciji po vaših željah.

Za športne klube, društva

Optimalna prehrana zagotavlja športniku energijo in hranila za opravljanje športne aktivnosti, a je po navadi prva in najbolj spregledana komponenta optimizacije treninga in performansa.

Prednosti dobro načrtovane prehrane za športnika so številne: optimalen izkoristek treninga, pospešena regeneracija med enotami treninga in tekmovanji, ohranjanje vsesplošnega zdravja, zmanjševanje tveganja za poškodbe, vzdrževanje ustrezne telesne mase in telesne sestave, ohranjanje duševne kondicije, izboljšanje zbranosti itd.

Za vaš športni klub ali društvo pripravimo predavanja in delavnice na katerih vašim športnikom predstavimo najpomembnejše teme: osnove zdravega prehranjevanja, najpomembnejša hranila za energijo in regeneracijo, pomembnost hidracije, optimalen urnik prehranjevanja in strategijsko hranjenje. Pogovorimo se tudi o morebitnih prebavnih motnjah, prehranskih dopolnilih in prehranskih prilagoditvah v času priprav, potovanj ipd.

Prav tako lahko vašega športnika individualno obravnavamo in pripravimo individualni jedilnik z vsemi praktičnimi napotki.

Za šole in druge izobraževalne ustanove

Prehrana otrok in odraščajoče mladine je še posebej pomembna, saj vpliva tako na fiziološki, psihosocialni in kognitivni razvoj. Neustrezne prehranske navade v obdobju otroštva in mladostništva vplivajo na prehranjevalne navade v kasnejših življenjskih obdobjih in s tem povezane bolezni. Neustrezne prehranske navade vse od manj ustrezne izbire živil do neustreznega ritma in kulture prehranjevanja, lahko vodijo v prekomerno prehranjenost in debelost, porast kroničnih nenalezljivih bolezni v odraslosti in druge težave.

Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna, raznolika, a predvsem energijsko in hranilno uravnotežena prehrana.

Za vašo izobraževalno ustanovo lahko pripravo predavanja in delavnice na temo zdravega prehranjevanja, kjer na zabaven in interaktiven način mladim predstavimo osnove zdravega prehranjevanja in jih poučimo o bolj ali manj primernih prehranskih odločitvah. Prav tako lahko vam lahko svetujemo pri izdelavi jedilnikov in specifičnih dietah v primeru alergij ali drugih bolezenskih stanj, kjer je potrebna uvedba dieto terapije.

Reference

SVZ Hrastovec
AFP
Kickboxing zveza Slovenije
Perutnina Ptuj
Panvita, Agromerkur
Saubermacher Komunala
Plesna šola Zeko
Osnovna šola Preživega Voranca Bistrica
Osnovna šola Kapela
Estetski center Perfect Body
Perfect body Acedemy
Eriona tečaji
Salon lepote El

Potrebujete individualno prilagojeno, strokovno izobraževanje?

Si želite strokovnih in verodostojnih informacij?