Cenik prehranskega svetovanja

Osnovna prehranska obravnava

prva obravnava

*Primerna za: razna bolezenska stanja, alternativne načine prehranjevanja, alergije in intolerance, izgubo odvečne telesne teže s predhodnim znanjem, bariatrične paciente z predhodno osnovno edukacijo

45-60 min
prehranski posvet

✓  Prehranska anamneza: analiza prehranjenosti in prehranskega statusa
✓  Analiza zdravstvenih in laboratorijskih izvidov
✓  Edukacija o prehranskih smernicah glede na prehransko diagnozo in prehranski cilj
✓  Prehranska priporočila/smernice v pisni obliki

65 eur

Razširjena prehranska obravnava

s 4 tedenskim spremljanjem

*Primerna za: izgubo odvečne telesne teže, tudi v kombinaciji z zgoraj naštetim ali samostojno, kompleksnejša bolezenska stanja (KLB, onkološki pacienti), bariatrične paciente, itd.

90-120 min
prehranski posvet
+
4 tedensko spremljanje

✓  Prehranska anamneza: analiza prehranjenosti in prehranskega statusa
✓  Analiza zdravstvenih in laboratorijskih izvidov
✓  Razširjena edukacija o prehranskih smernicah glede na prehransko diagnozo in prehranski cilj
✓ Razširjena edukacija o energijskem in hranilnem vnosu glede na individualne potrebe in cilj
✓  4 tedensko spremljanje: tedenska poročanja z evalvacijo stanja, podporo, odgovori na vprašanja (preko elektronske pošte, telefonskega klica)
✓  Prehranska priporočila/smernice v pisni obliki
✓ Izvid prehranske obravnave in svetovanja
✓  Spodbuda in motivacija

120 eur

Razširjen prehranski paket z jedilnikom

razširjena prehranksa obravnava z jedilnikom

90-120 min
prehranski posvet
+
4 tedensko spremljanje
+
tedenski jedilnik

✓  Prehranska anamneza: analiza prehranjenosti in prehranskega statusa
✓ Analiza zdravstvenih in laboratorijskih izvidov
✓ Razširjena edukacija o prehranskih smernicah glede na prehransko diagnozo in prehranski cilj
✓ Razširjena edukacija o energijskem in hranilnem vnosu glede na individualne potrebe in cilj
✓ 4 tedensko spremljanje: tedenska poročanja z evalvacijo stanja, podporo, odgovori na vprašanja (preko elektronske pošte/telefonskega klica)
✓ Prehranska priporočila/smernice v pisni obliki
✓ Izvid prehranske obravnave in svetovanja
✓ Izdelava individualnega tedenskega jedilnika: 7 dnevni jedilnik prilagojen, potrebam, cilju in preferencam
✓ Spodbuda in motivacija

170 eur

Nadaljnja prehranska obravnava

po izvedeni prvi prehranski obravnavi

45-60 min
prehranski posvet

✓  Evalvacija prehranskega stanja
✓  Ocena prehranskega vnosa
✓  Pregled izvedbe prehranskega načrta
✓   Nadaljna priporočila ali prilagoditev prehranskega načrta
✓  Odgovori na vprašanja

55 eur

Delavnice / seminarji

strokovne in kredibilne informacije

izvedba
različnih
delavnic

✓ Za podjetja in delovne organizacije
✓ Za šole
✓ Za športne klube, ekipe in društva
✓ Za druge ustanove in društva

po dogovoru

Ne odlašaj in me čim prej kontaktiraj!

Ker za spremembo ni nikoli prepozno.